يکشنبه 5 بهمن 1399
 انتخاب وب سایت
درباره دانشکده

درباره دانشکده

دانشکده علوم پایه اولین دانشکده مصوب واحد اراک میباشد که در سال 1371با تک رشته شیمی کاربردی و حدود80 دانشجو و همچنین ارائه دروس پایه به سایر دانشکده ها به ریاست خانم هیرادفر شروع به کار کرد ، این دانشکده در سال 1376به ریاست آقای دکتر عباس مختاری با دانشکده فنی تحت عنوان" دانشکده علوم و مهندسی" ادغام گردید . در سال 1379بعلت افزایش رشته دانشکده علوم و مهندسی به سه دانشکده علوم و فنی و کشاورزی تفیکیک  و در سال 1380 و انتقال دانشکده علوم  به شهر صنعتی  با رشته های کارشناسی فیزیک ، شیمی کاربردی، شیمی محض ، زیست شناسی، ریاضی کاربردی و آمار اولین دانشکده دانشگاه بود که مصوب شد. از سال 1381 وبازگشت به مجتمع قنات دانشکده با ریاست آقایان علی منصوری ، دکتر محمد ظاهری ، دکتر علی نیازی ، دکتر علی فرقانیها و هم اکنون آقای علی منصوری انجام وظیفه نموده است .

در حال حاظر دانشکده علوم دارای 1400 نفر دانشجو که در مقطع  کارشناسی دارای  رشته  فیزیک گرایش های کاربردی و هسته ای وحالت جامد و اتمی، رشته  شیمی گرایش های محض و کاربردی ، رشته زیست شناسی گرایش های  میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی و گیاهی و در مقطع کارشناسی ارشد رشته شیمی گرایش های شیمی کاربردی ، شیمی  آلی ،  شیمی تجزیه ، شیمی فیزیک و رشته ریاضی گرایش های آنالیز عددی و تحقیق در عملیات و رشته  آموزش ریاضی و رشته آمار و علوم اجتماعی و اقتصادی و در مقطع دکتری رشته  شیمی گرایش های شیمی  کاربردی ، شیمی تجزیه ، شیمی فیزیک ، شیمی آلی ، شیمی معدنی مشغول به تحصیل میباشند.

   ریاست دانشکده

نام و نام خانوادگی : علی منصوری
رشته تحصیلی : ریاضی
مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری
مرتبه : مربی