پنجشنبه 1 آبان 1399
 انتخاب وب سایت

درباره دانشکده

دانشکده علوم پایه اولین دانشکده مصوب واحد اراک میباشد که در سال 1371با تک رشته شیمی کاربردی و حدود80 دانشجو و همچنین ارائه دروس پایه به سایر دانشکده ها به ریاست خانم هیرادفر شروع به کار کرد ، این دانشکده در سال 1376به ریاست آقای دکتر عباس مختاری با دانشکده فنی تحت عنوان" دانشکده علوم و مهندسی" ادغام گردید . در سال 1379بعلت افزایش رشته دانشکده علوم و مهندسی به سه دانشکده علوم و فنی و کشاورزی تفیکیک  و در سال 1380 و انتقال دانشکده علوم  به شهر صنعتی  با رشته های کارشناسی فیزیک ، شیمی کاربردی، شیمی محض ، زیست شناسی، ریاضی کاربردی و آمار اولین دانشکده دانشگاه بود که مصوب شد. از سال 1381 وبازگشت به مجتمع قنات دانشکده با ریاست آقایان علی منصوری ، دکتر محمد ظاهری ، دکتر علی نیازی ، دکتر علی فرقانیها و هم اکنون آقای علی منصوری انجام وظیفه نموده است .

در حال حاضر دانشکده علوم دارای 1400 نفر دانشجو که در مقطع  کارشناسی دارای  رشته  فیزیک گرایش های کاربردی و هسته ای وحالت جامد و اتمی، رشته  شیمی گرایش های محض و کاربردی، رشته زیست شناسی گرایش های  میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی و گیاهی و در مقطع کارشناسی ارشد رشته شیمی گرایش های شیمی کاربردی، شیمی  آلی،  شیمی تجزیه، شیمی فیزیک و رشته ریاضی گرایش های آنالیز عددی و تحقیق در عملیات و رشته  آموزش ریاضی و رشته آمار و علوم اجتماعی و اقتصادی و در مقطع دکتری تخصصی رشته زیست شناسی گرایش میکروبیولوژی و همچنین رشته شیمی گرایش های شیمی  کاربردی، شیمی تجزیه، شیمی فیزیک، شیمی آلی، شیمی معدنی مشغول به تحصیل میباشند.

 

 

ریاست دانشکده
نام و نام خانوادگی : علی منصوری
رشته تحصیلی : ریاضی
مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری
مرتبه : مربی

سوابق علمی_  پژوهشی :

- ثبت یک اختراع با عنوان " دستگاه اعلام ترمز ناگهانی " به شماره 34716 تاریخ 12/2/85 در سازمان ثبت اسناد واملاک کشور .

- ثبت یک اختراع با عنوان "پیچ گوشتی مدرن چفت شونده" .

- ثبت اختراع دوچرخه چند حالته دستی و پایی مشترک با دو نفر دیگر.

- شرکت در کنفرانس بین المللی ICCAM 2006  کشور بلژیک و ارائه سخنرانی تحت عنوان "Approximation solution of fuzzy linear system"

- ارائه مقاله "  نقش شهود در آموزش حسابان "‌ در سی و پنجمین کنفرانس ریاضی کشور دانشگاه شهید چمـران اهواز ، 83.

- ارائه مقاله "  تاثیر الگوهای رفتاری معلمین ریاضی بر یادگیری دانش آموزان "‌ در سی و نهمین کنفرانس ریاضی کشور دانشگاه یزد ، شهریور87.

- اجرای طرح تحقیقاتی"  تاثیر الگوهای رفتاری معلمین ریاضی بر یادگیری دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر اراک"

- ارائه یک مقاله بصورت پوستر تحت عنوان " صنعت ICT و جنبش نرم افزاری " در نخستین کنگره بین المللی نهضت تولید علم ، جنبش نرم افزاری و آزاد اندیشی .

- ارائه مقاله " جایگاه ICT در جنبش نرم افزاری " در همایش جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم ، سال 83 ، منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامی واحداراک.

- ارائه چند مقاله در فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک از جمله:

-  مثلث خیام پاسکال .

- ترکیب توابع ودید گاههای هندسی (در دو شماره).

 

سخنرانی در مجامع علمی :

- " دنباله فیبوناچی و کاربرد آن در معماری و طبیعت" در اولین سمینار علمی دانشکده علوم – سال 1384 .

- " کاربرد منطق ریاضی در زندگی "‌در سومین سمینار منطقه ای ریاضی واحد همدان – سال .1383

- سخنرانی " نقش ریاضی بر بسط تفکر خلاق " ، یاد بود مهندس علاقه مندان ، الیگودرز در سال 1384.

 

شرکت در چند ین کنفرانس ریاضی کشور:

- سی امین کنفرانس ریاضی – 1378 –دانشگاه محقق اردبیلی.

- سی ودومین کنفرانس ریاضی –1380- دانشگاه مازندران.

- سی وسومین کنفرانس ریاضی –1381- دانشگاه فردوسی مشهد.

- سی وپنجمین کنفرانس ریاضی –1383- دانشگاه شهیدچمران.

- سی و  ششمین کنفرانس ریاضی –1384- دانشگاه یزد .

 

شرکت در کارگاههای آموزشی :

- " آموزش نرم افزار های TEX و FARSI TEX " ویژه اعضای هیئت علمی ، به مدت 16 ساعت در دانشگاه اراک سال 84

- دارای گواهینامه دوره " کارگاه مقاله نویسی علمی به زبان انگلیسی" به مدت 16 ساعت در سال 82 در واحداراک .

- دارای گواهینامه دوره "کارگاه نگارش نامه ، توصیه نامه و C.V نویسی به زبان انگلیسی " به مدت 8 ساعت سال 82 در واحد اراک.

- دارای گواهینامه شرکت درکارگاه "مدیریت آموزش عالی ویژه مدیران جدید الا نتصاب" در تهران سال 83 .

 

عضو شوراها  و انجمنهای (در مقاطع زمانی متفاوت ) :

- عضو انجمن مخترعین ایران (شماره عضویت : 887 ).

- رئیس کمیته ناظر  بر نشریان  دانشگاه  واحد اراک.

- عضو کمیسیون  موارد خاص  دانشگاه  واحد اراک.

- عضو شورای فرهنگی  دانشگاه واحد اراک.

- عضو انجمن ریاضی  ایران .

- عضو ستاد استانی  سال  جهانی ریاضیات.

- عضو اصلی  شورای  آموزشی  دانشگاه واحد اراک.

 

سوابق اجرایی :

- مدیر  گروه ریاضی13/7/76 تا 20/5/81

- رئیس  دانشکده  علوم پایه  از 20/5/81  تا 24/7/84

- معاون دانشجویی  واحد اراک  از 24/7/84 تا آبان 92.

- رئیس  دانشکده  علوم پایه  از آبان 92 تا کنون

- مشاور مدیر کل اجتماعی استانداری مرکزی در شورای فرهنگ ترافیک استان.

Personal Information:

First name: Ali

Surname: Mansouri

Date of birth: 1962/06/14

Nationality: Iran, Tehran

Martial status: Married

Gender: Male

Work address: Mathematics Department “Islamic Azad University Arak Branch “Arak Iran

Tel fax: 009886133670017

E-mail: a-mansuri@iau–arak.ac.ir   and      arakmath2@yahoo.com

Lectures:

Lecture in seminar of software action and science making movement of 5th area of Islamic Azad University, Arak, Iran, 8 April 2004, with subject: place of ICT in software action.  

Lecture in 35th Iranian mathematical conference, January 26-29, 2005, Ahvaz, Iran with subject: the role of intuition in teaching mathematics.

Lecture in conference of memorial of late engineer Jafar Alaghemandan, in education of Aligoodarz, Aligoodarz, Iran, 2005/04/25, with subject: role of math in expansion of creative thinking.

Lecture in the first scientific seminar of science Department of Islamic Azad university of Arak, 2005/10/05, with the subject Fibonacci sequence.

Lecture in ICCAM2006 in Belgium with subject:  "Approximation solution of fuzzy linear system".

 

Lecture in 10th Iranian Mathematical education conference, 2008/11/15, Yazd University, Yazd, Iran, with subject: the effect of the behavior of math teachers on teaching mathematics.

 

Lecture in 4th local seminar of Khomein education, 10 March 2009, in Khomein, Iran, with subject: usages and disadvantages and using ICT in teaching mathematics.

 

Lecture in Mathematical decade, 21 November 2012, Islamic Azad university of Arak, with the subject: Mathematical logic and its application on Qurans deductions.

 

Lecture in First international conference on Economic, management, Accounting and Social science, June 21, 2014, Rasht, Iran with subject: Forecast tax income country using time series models.

 

 

 

 

 

 

Educational Background:

 

Ph.D. student in Game theory. Islamic Azad University, Tehran Jonoob branch.

 

  1. MS in pure math. school  of  mathematics  Amir  Kabir ( poly technique ) university -  Tehran  - Iran

1987-1991:     BS in math – school of mathematics Shahid Bahonar University Kerman – Iran

Professional Training  

26th June 2003     a one - day   workshop on

                 How to   write CVs - letters    and recommendations

 

25th June 2003     a one - day   work shop Article,  Writing in English .

 

Employment /professional Experience

 

2002- Dean of the science school.

2005-2012/11/05 Vice chancellor of students.

2012/11/18 till now Dean of the science school.

1997-2008 present Deputy of the IMS (Iranian mathematical society) In Islamic Azad University of Arak.

 

A member of IMS.

 

Teaching many courses of math in IAU.

  1. Lecturer of science dep.

The head of the math dep.

 

Research interest and activities:

Reading English texts of math ,  mathematical logic, graph theory, Game theory,  teaching mathematics.

 

 

Publications

 

Articles:

Mansouri Ali , Akbari Tootkaboni Mohamad , Filters on LMC-compactification, 18th seminar of mathematical analysis and its application, April , 2009 ,  Tarbiyat Moalem university , Tehran , Iran .

 

Mansouri  Ali  , Hashemipour  Atena     the  role  of  ICT  in software  revolution   Arak  seminar  of revolution  of  software 2004 /4/11( article and  speech)

 

Mansouri Ali, Karbalayi Hassan.

The history of Khayyam Pascal Triangle.

Journal of Islamic Azad University 2000 V6V7.

 

Mansouri  Ali  Almasian  Ali  the combination  of  functions in geometrical  view journal  of Islamic   Azad  university 1999 v2  v3  v4

Mansouri Ali application of mathematical logic In  life  , Hamadan  3th local  seminar of math in Islamic  Azad  university  of Hamadan 2004 ( Article  and  speech .)

 

Inventions:

 

1- Invention named “suddenly break alarm system”, registration number: 34716 date: 2006/07/02.

2- Invention named "fastener screwdriver ", registration number: 53760, date: 2008/10/15.

3- Invention named: “Stronger twofold hands and legs simultaneously tricycle” registration number: 74788 date:2012/04/24.

 

Languages

 

English fluent in speaking writing reading and in listening.

Persian native language.

Turkish poor in speaking, reading   and writing

 

War:

 

 21 month in war front .

 

Hobbies :

 

Climbing, playing chess, table tennis and swimming,

Iranian old poem.

Subject of thesis of ms:

Characterization of multiplicative semi norms on banach algebras.