دوشنبه 3 تير 1398
 انتخاب وب سایت

 

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

با توجه به دستور ریاست محترم دانشگاه لطفاً در برگزاری جلسات دفاعیه از پایان نامه های

کارشناسی ارشد و دکتری از هرگونه پذیرایی وتشریفات غیرمتعارف خودداری فرمایید.