شنبه 17 خرداد 1399
 انتخاب وب سایت

مقالات چاپ شده در مجلات علمی 1393

ردیف

دانشکده

عنوان مقاله

نویسنده

همکاران

نام مجله

نوع مجله

1

مدیریت

تعیین ارتباط بین تصویر ذهنی از فروشگاه، بعدمسافت،رضایت مشتری و نیات رفتاری خریداران (مطالعه موردی فروشگاه زنجیره ای شهروند تهران)

سمانه حسینی

حبیب الله جوانمرد

مدیریت بازاریابی

پژوهشی دانشگاه آزادISC

2

مدیریت

بررسی تاثیر احترام و تفاهم بر کیفیت ارتباط ادراک شده از سوی مراجعان موسسات خدمات درمانی کوچک (مطاله موردی دندانپزشکی های شهر اراک)

اصغر باجلان

حبیب الله جوانمرد حسن اسماعیل پور

مدیریت بازاریابی

پژوهشی دانشگاه آزادISC

5

مدیریت

Study of relationship between ownership structure liquidity of companies acceped in tehran stock exchenge

جعفر نکونام

مجید زنجیردار مجید داودی نصر

Indian Journal ofScience and Technology

ISI-LISTED

9

انسانی

تحلیل روانشناختی مرگ در اسکار و خانم رز

محبوبه فهیم کلام

محمد رضا محسنی

پژوهش ادبیات معاصر جهان

پژوهشی وزارتین

11

انسانی

گفتمان های روشنفکری و اندیشه دموکراسی خواهی(دهه های 1340و1350 ایران)

غلامعباس توسلی

مریم یار محمد توسکی

فصلنامه تخصصی جامعه شناسی

پژوهشی دانشگاه آزادISC

12

پایه

Theoretical study of the solvent effect on the stability energies of pyrazole and pyrazoline

فریده کشاورزرضایی

 

Journal of physical and theoretical chemistry

پژوهشی دانشگاه آزادISC

13

پایه

Theoretical termodinamic study of pyrazole in the phase at the different temperatures

فریده کشاورزرضایی

 

Journal of physical and theoretical chemistry

پژوهشی دانشگاه آزادISC

15

کشاورزی

Fertility Assessment and mating type analysis reveal the absence of sexual stage in magnaporthe oryzae populations in Iran

وحید زرین نیا

محمد جواد نیک خواه حمید رضا زمانی زاده فاطمه بیطرفان عزت الله صداقت فر

Science Series Data Report

ISI-LISTED

16

کشاورزی

الگوی بیان ژن های درگیر در مقاومت به بیماری سپتوریوز در گندم نان

لیلا خدایی

علیرضا طالعی محسن مردی محمد رضا نقوی لاله کریمی فرساد عزت الله صداقت فر

فن آوری زیستی در کشاورزی

پژوهشی وزارتین

17

کشاورزی

The prediction of relative energy dissipation using linear regression equations in adverse - sloped stepped spillways

مهدی فولادی پناه

رضا جعفری نیا

Journal of Applied Science and Agriculture

ISI-LISTED

19

مدیریت

بررسی تاثیر دو نوع نوجویی حسی و شناختی بر شیوه های خرید مصرف کننده

پیمان غفاری آشتیانی

مجید زنجیر دار مریم داوری

پژوهشگر

پژوهشی دانشگاه آزادISC

22

انسانی

الگوی تصمیم‏گیری شرکت‏های کوچک و متوسط دانش بنیان در شرایط پیچیده و عدم قطعیت عمیق

محبوبه فهیم کلام

محمد رضا محسنی بهزاد هاشمی

فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی

ترویجی. وز.isc

23

فنی

Alearning automata - based blood glucose regulation mechanism in type 2 diabetes

جواد اکبری ترکستانی

الهام قناعت پیشه

Control Engineering Practic

ISI-WOS

25

پایه

Adsorbent Ability of Treated Peganum harmala-L Seeds for the   Removal of Ni (II) Aqueous Solutions: Kinetic, Equilibrium and Thermodynamic Studies

ناهید قاسمی و مریم قاسمی

جواد عظیمی امین

Indian Journal of Materials Science

خارجی غیر ISI

28

پایه

Some generalizations of
Mizoguchi-Takahashi’s fixed point theorem
with newlocal constraints

WEI-SHIHdU

فرشید خجسته YUNG-NANCHIU

FIXED POINT THEORY AND APPLICATIONS

ISI-WOS

29

پایه

New Results and Generalizations for Approximate Fixed Point
Property and Their Application

WEI-SHIHdU

فرشید خجسته

Abstract and Applied Analysis

ISI-WOS

30

انسانی

Traces  of  Self-alienation  and  Identity  Crisis    in Peter  Shaffer’s
The Gift of the Gorgon

معصومه ترکمانی

فاطمه عزیز محمدی حامد رضا کهزادی

Anthropologist

ISI-WOS

32

کشاورزی

Variations in forage quality of two halophyte species,camphorosma monspeliaca and limonium at three phenological stages

عباس احمدی

مسعود گماریان مژده سنجری

Journal of Rangelland Science

پژوهشی دانشگاه آزادISC

34

کشاورزی

Effects of nitrogen application method and weed control on corn yield and yield components

پریا سپهوند

نور علی ساجدی سید کریم موسوی محسن غیاسوند

Pakistan Journal of Biological science

خارجی غیر ISI

39

کشاورزی

پاسخ صفات فیزیولوژیکی گندم به تنش کمبود آب و کاربرد مواد جاذب رطوبت

محمد فرمهینی فراهانی

محمد میرزا خانی نور علی ساجدی

پژوهش های به زراعی

پژوهشی دانشگاه آزادISC

40

کشاورزی

واکنش عملکرد و اجزاء عملکرد نخود دیم به اسید سالیسیلیک و سوپرجاذب

لیلا رجبی

نورعلی ساجدی مهدیه روشندل

پژوهش های به زراعی

پژوهشی دانشگاه آزادISC

43

مدیریت

بررسی هوشمندی رقابتی از منظر کار آفرینان ( بر مبنای مدل سازی معادلات ساختاری)

پیمان غفاری آشتیانی

رضوان چوبندیان محمد زرگران

مدیریت بازاریابی

پژوهشی دانشگاه آزادISC

44

پایه

شاخص های سلامت عمومی در دانشجویان مبتلا به درماتیت سبورئیک

حمید رضا مهاجرانی

احمد ساریخانی مولود گندمانی

پوست وزیبایی

پژوهشی وزارتین

45

فنی

Design,simulation and manufacturing  of a rectangular micro strip antenna on the body

پگاه رضاپور

آرش رضاپور

Journal of Applied Science and Agriculture

ISI-LISTED

49

پایه

تعیین مزیت نسبی محصولات زراعی باغی استان های کشور

ابو الفضل سعیدی فر

زهرا آقاخانی

مجله اقتصادی

پژوهشی وزارتین

50

مدیریت

الگویی تصمیم گیری شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان در شرایط پیچیده و عدم قطعیت عمیق

فاطمه مشهدی حاج علی

مجتبی رفیعی مصطفی علیمیری

مدیریت نوآوری

پژوهشی وزارتین

51

مدیریت

Examining the Relationship between Staffs’ Participation in Creating and Developing Performance Indexes with their Job Performance

مظفر کمانی

مرتضی قاسمی حمید رضا قاسمی

reef resources assessment and management technical paper

ISI-LISTED

52

مدیریت

EXPLAIN THE RELATIONSHIP BETWEEN AGENCY COST AND PERFORMANCE OF COMPANIES WITH INSTITUTIONAL OWNERSHIP FIRMS ACCEPTED IN TEHRAN STOCK EXCHANGE

مهناز ایوب میقانی

مرتضی قاسمی مجید زنجیردار

Indian journal of fundamental and applied life sciences

ISI-LISTED

54

پایه

Electrochemical oxidation and voltammetric determination of captopril using 4,4-biphenol as a homogeneous mediator

علی نیازی

زینب پور قبادی داود نعمت اللهی هادی بیگی نژاد

Journal of The Electrochemical Society

ISI-WOS

55

پایه

Voltammetric study and determination of phenylephrine hydrochloride at INP-Nafion-modifiedCPEsensor employing differential pulse voltametry

علی نیازی

زینب پور قبادی

Oriental journal of chemistry

ISI-LISTED

56

پایه

Synthesis and characterization of lead selenide nanostructure through simple sonochemical method in the presence of novel precursor

مجید رمضانی

مصطفی حسین پور مرتضی وطن پرست

Materials Science in Semiconductor Processing

ISI-WOS

57

فنی

Effect of dyeing on antibacterial efficiency of silver coated cotton fabrics
efficiency of plasma treated cotton fabric

شیلا شهیدی

عماد الدین هزاوه سحر رضایی

The European Physical Journal applied physics

ISI-WOS

58

فنی

A novel method for preparing the antibacterial glass fibre ma using laser treatment

شیلا شهیدی

j.wiener  m.mkhululi goba j.saskova

The European Physical Journal applied physics

ISI-WOS

59

فنی

Effect of thymol on the antibacterial efficiency of plasma-treated cotton fabric

شیلا شهیدی

necdet aslan محمود قران نویس may korachi

Cellulose

ISI-WOS

60

فنی

Flame Retardant Properties of Plasma Pretreated/Metallic Salt Loaded Cotton Fabric Before and After Direct   Dyeing

شیلا شهیدی

محمود قران نویس

Journal of Fusion Energy 

ISI-WOS

61

فنی

New Advances in Plasma Technology for Textile

شیلا شهیدی

محمود قران نویس بهاره موذن چی

Journal of Fusion Energy 

ISI-WOS

62

فنی

Effect of Hexamethyldisiloxane (HMDSO)/Nitrogen Plasma Polymerisation on the Anti Felting and Dyeability of Wool Fabric

شیلا شهیدی

j.wienerمحمود قران نویس بهاره موذن چی حمیده مرتضوی

FIBERS&textiles in eastem eurrope

ISI-WOS

63

فنی

EFFECT OF ATMOSPHERIC PRESSURE PLASMA TREATMENT/FOLLOWED BY CHITOSAN GRAFTING ON ANTIFELTING AND DYEABILITY OF WOOL FABRIC

شیلا شهیدی

محمود قران نویس ساناز دلال شریفی

Journal of Fusion Energy 

ISI-WOS

64

فنی

Plasma sputtering as a novel method for improving fastness and antibacterial properties of dyed cotton fabrics

شیلا شهیدی

 

The Journal of The Textile Institute

ISI-WOS

65

فنی

Surface modification of polypropylene nonwoven fabrics by low temperature plasma followed by chitosan grafting

شیلا شهیدی

عماد الدین هزاوه مریم یزدانی

BioCHEMISTRY

خارجی غیر ISI

66

فنی

Stress analysis of functonaly graded open cylindrical shell reinforced by agglomerated carbon nanotubes

سعید جعفری مهر آبادی

بهنام سبحان عراقی

Thin - Walled Structures

ISI-WOS

67

کشاورزی

مدل سازی مطلوبیت زیستگاه قوچ و میش با استفاده از رویکرد تحلیل عامل آشیان بوم شناختی در منطقه حفاظت شده کوه بافق

جلیل سرهنگ زاده

احمد رضا یاوری محمود رضا همامی حمیدرضا جعفری بهمن شمس اسفند آباد

پژوهش های محیط زیست

پژوهشی وزارتین

68

پایه

Two modified versions of artificial bee colony algorithm

امیر علیزادگان

بابک اسدی محمد احمد پور

Applied mathematics and computation

ISI-WOS

69

پایه

AdsorptionofPb(II)aqueoussolutionusing newadsorbents prepared agriculturalwaste:Adsorption isotherm and kinetic studies

مریم قاسمی

مو نوشاد ناهید قاسمی یعغوب خسروی فرد

Journal of Industrial and Engineering Chemistry

ISI-WOS

70

کشاورزی

Report primary of fusarium proliferatum and fuzarium solani agents of dianthus caryophyllus wilting in markazi province in IRAN

هادی رهاننده

فاتحی سعید چاووشی زمانی زاده بیات مشیدی

International Journal of Biosciences

ISI-LISTED

71

مدیریت

بررسی و تحلیل عوامل موثر بر رفتار چسبندگی هزینه

زهرا مداحی

مجید زنجیردار پیمان غفاری آشتیانی

فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت

پژوهشی وزارتین

72

فنی

A novel clustering algorithm for mobile Ad Hoc networks based on determination of virtual links weight to increase network stability

عباس کریمی

عباس افشارفرنیا فرانه زرافشان  الحداد

Scientific World Journal

ISI-WOS

73

پایه

USING GOAL PROGRAMMING METHOD TO SOLVE DEA
PROBLEMS WITH VALUE JUDGMENTS

محمد ایزدیخواه

راضیه روستایی حسین زاده لطفی

Yugoslav Journal of Operations Research

خارجی غیر ISI

74

پایه

Extending TOPSIS in fuzzy environment by
using the nearest weighted interval
approximation of fuzzy number

محمد ایزدیخواه

ابو الفضل سعیدی فر راضیه روستایی

Journal of Intelligent & Fuzzy Systems

ISI-WOS

75

پایه

Silver and silver oxide nanoparticles:synthesis and characterization by thermal decomposition

سید مصطفی حسین پور مشکانی

مجید رمضانی

Materialsletters

ISI-WOS

76

فنی

Cover ion steganography via run length matrix and human visa system

سارا نظری

محمد شهرام معین

Journal of Information System & Telecommunication

پژوهشی وزارتین

77

پایه

مطالعه نظری توابع ترمودینامیکی بر هم کنش یون آهن دو و پیرازول

فریده کشاورزرضایی

 

Journal of physical and theoretical chemistry

پژوهشی دانشگاه آزادISC

78

کشاورزی

Level of mercury in tissus of green tiger prawn penaeus semisulcatus persian gulf

مهدی حسینی

سمیرا قیاسی مهدی نجفیان عبداله رئیسی

ECOPERSIA

پژوهشی دانشگاه آزادISC

79

انسانی

A postmodern historiographical analysis of alias grace

حامد رضا کهزادی

فاطمه عزیز محمدی الهام محمودی

Anthropologist

ISI-WOS

80

پایه

A novel PH optical sensor using methyl orange based on triacetylcelllose membranes as support

روح الله حیدری

محمد علیمرادی محمد حسینی

Spectrochemica Acta Part A: molecular and Biomolecular Spectroscopy

ISI-WOS

81

پایه

بررسی ویژگی های گرمایی هیدروژل نانو کامپوزیتی پایه کارژینان حساس به محیط های یونی

معصومه دارابی

محمد صادقی زهرا علیمردان

پژوهش های شیمی کاربردی

پژوهشی دانشگاه آزادISC

82

فنی

CFD - modeling of effects of drafts tubes on operatiog condition in spouted beds

صادق مرادی

محمود سلیمی یگانه

Applied Mathematical Modelling

ISI-WOS

83

کشاورزی

بررسی اثرات سطوح مختلف تنش شوری و تراکم بوته بر عملکرد  کمی و کیفی علوفه و دانه کوشیا در شرایط آب و هوایی شهر اراک

محمد رضا سبحانی

مجید مجیدیان

پژوهشهای تولید گیاهی

پژوهشی وزارتین

84

پایه

Microwave-assisted of dispersive liquid- liquid microextraction and spectrophotometric determination of uranium after optimization based on Box-Behnken design and chemometrics methods

علی نیازی

ندا خورشیدی  پگاه قائم مقامی

Spectrochemica Acta Part A: molecular and Biomolecular Spectroscopy

ISI-WOS

85

انسانی

تحلیل جامعه شناختی گفتمان روشنفکری هویت اندیشی مدرن در آراء سید جواد طباطبایی

مریم یار محمد توسکی

 

فصلنامه علوم اجتماعی

پژوهشی وزارتین

86

پزشکی

بررسی کارایی نسبی مدیریت کلان بهداشت روستایی در طول برنامه سوم و سال های ابتدایی برنامه چهارم توسعه

مهناز جلالوندی

اسماعیل شاه طهماسبی سارا شمس الهی

مدیریت ارتقای سلامت

پژوهشی وزارتین

87

فنی

Morphological and mechanical changes of glass fibers mat by CO2 laser

شیلا شهیدی

j.wiener

The Journal of The Textile Institute

ISI-WOS

88

فنی

A novel approach for tumor detection in mammography images

عباس کریمی

الهه چاقاری

TELKOMENIKA Indonesian Journal of Electrical Engineering

خارجی غیر ISI

89

پایه

Application of Cold-induced aggregation microextraction based on ionic liquid for determination of trace amount of cadmium and lead in powder milk samplex

مجید رمضانی

مصطفی دلاوری مهدی عبدالهی عاطفه نوابی عبدالرضا بادرستانی شکوفه هداوند مسعوده صادقی

Iranian Journal of Toxicology

پژوهشی وزارتین

90

پایه

On the method of ranking lr fuzzy number based on deviation degree and its revised

ابو الفضل سعیدی فر

 

International Journal of Applied Mathematics and mechanics (IJAMM)e-Journal system

خارجی غیر ISI

91

پایه

Electrochemical synthesis and structur characterization af nickel sulfide nanoparticles

مهدی پور مرتضوی

یوسف فضلی میثم صادق پور

Materials Science in Semiconductor Processing

ISI-WOS

92

پزشکی

نقش شاخص های کلان در کارایی مدیریت بهداشت و سلامت روستایی استان های کشور

مهناز جلالوندی

سارا شمس الهی اسماعیل شاه طهماسبی قاسم زارعی قراکانلو

مدیریت اطلاعات سلامت

پژوهشی وزارتین

93

فنی

A New clustering algorithm using links weight to decreas consumed energy in MANETs

عباس کریمی

عباس افشار  فرنیا

TELKOMENIKA Indonesian Journal of Electrical Engineering

خارجی غیر ISI

94

پایه

Vortex and air assisted liquid-liquid microextraction as a sample prepartion method for high - performed liquid chromatography determinations

روح الله حیدری

محمد علیمرادی محمد حسینی

Talanta

ISI-WOS

95

پایه

Remarks on some recent fixed point results on quanternion - valued metric spaces

 Erda Karapinar

فرشید خجسته Ravi Agarwal Hamed Alsoleimani

Abstract and Applied Analysis

ISI-WOS

96

پایه

Two new types of fixed point theorems in complete metric spaces

Simona Costache

فرشید خجستهMojahed abbas

Abstract and Applied Analysis

ISI-WOS

97

پایه

A proposal to the study of contractions in Quasi-metric spaces

 Erda Karapinar

فرشید خجسته Antonio Francisco Hamed Alsoleimani

Abstract and Applied Analysis

ISI-WOS

98

پایه

Common f-endopoint for hybrid generalized multi-valued contraction mappings

فرشید خجسته

Mojahed abbas

Revista de la real academia de ciencias exactas,fisicas y naturales . Seri A matematicas

ISI-WOS

99

پایه

Synthesis of biodegradable  hydrogel based onH- alginate -g-poly(AMPS)

محمد صادقی

فاطمه شفیعی عصمت محمدی نسب حدیث شهسواری

BIOSCIENCES BIOTECHNOLOGY RESEARCH ASIA

ISI-LISTED

100

مدیریت

Studying the relationship between design and consumer sens and behavior (Case Study:Bank Melli of Arak City)

علی صفایی اصل

پیمان غفاری آشتیانی

MAGNET Research Report

ISI-LISTED

101

مدیریت

تغییرات رفتار مصرف کننده در پی تحریم اقتصادی

امین مظفری

پیمان غفاری آشتیانی زهرا آل مجتبی

مدیریت بازاریابی

پژوهشی دانشگاه آزادISC

102

مدیریت

تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد منابع انسانی

پیمان غفاری آشتیانی

وحید قدم خیر

مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت

پژوهشی وزارتین

103

مدیریت

مطالعه تاثیر نسبت دوپونت تعدیل شده و اجزای آن بر رفتار توده وار سرمایه گذاران

پروانه خالقی کسبی

مجید زنجیردار

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار

پژوهشی وزارتین

104

پایه

Identification and determination of the fatty acid composition of quercus brantii growing in southwestern Iran by GC-MS

سعید خدا دوست

مجید رمضانی علی محمد زاده محمدی ایرجی

Natural product research:Formerly natural product letters

ISI-WOS

105

کشاورزی

Effect of nitrogen and phosphorous fertilizers on the yield and secondary metabolites of medicinal plant Rubia tinctorum L. under salinity conditions

زینب زمانی

حمید مدنی جعفر مسعود سیناکی حسین زینعلی

Iranian Journal of Plant Physiology

پژوهشی دانشگاه آزادISC

106

کشاورزی

Response of Nut and Oilseed Sunflower to Different Sources and Levels of Phosphate and Zinc Nutrition

حمید مدنی

 

Electronic Journal of Biology

ISI-LISTED

107

کشاورزی

Volume Of Fluid (VOF) Method Simulation Of High Rate Algae Pond (HRAP)

محمد رضا وفایی

مرتضی الماسی محمد حیدریان حمید مشهدی میقانی

Advances in Environmental Biology

ISI-LISTED

108

فنی

Deflection and stress analysis thin FGM skew plates on winkler foundation with various boundary conditions using extended kantorovich method

امین جودکی

ایمان جودکی محمد هدایتی رضا معصومی احسان برز آبادی

Composites:PartB

ISI-WOS

124

مدیریت

Investigating the effect of cash flows on the stocks retur in companies listed in tehran stockexchange

کبرا لطفی زاده

احمد سرلک رحمت الله محمدی پور

Interrnational Journal ofCurrent Life Sciences

ISI-LISTED

125

کشاورزی

Population status,distribution,and conservation of the chinkara,gazella bennettii,in IRAN(Mammalia:Bovidae)

حسن اکبری

بهمن شمس اسفند آباد حسین وارسته جلیل سرهنگ زاده

Zoology in the Middle East

ISI-WOS

126

پایه

Electrochemical Oxidation of 2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione in
the Presence of Indole Derivatives

داود نعمت الهی

پری میر احمد پور سید ساعد حسینی دوارانی فهیمه ورمقانی

Journal of The Electrochemical Society

ISI-WOS

127

پایه

oxidation of 2,5-di-tert-butylhydRoQuinone.
investigation of electRochemically-induced 
para-benZoQuinhydRone foRmation

داود نعمت الهی

پری میر احمد پور سید ساعد حسینی دوارانی

Oxidation Communications

ISI-WOS

128

پایه

Investigation of Electrochemically Induced Michael Addition Reactions 
of   Ortho- and Para-banzoquinones with 2-Mercaptobenzimidazole:
Application to Electrosynthesis 

داود نعمت الهی

پری میر احمد پور سید ساعد حسینی دوارانی فهیمه ورمقانی

Letters in Organic Chemistry

ISI-WOS

129

پایه

A facile electrochemical method for the synthesis of new sulfonamide
derivatives of potential biological significance

داود نعمت الهی

پری میر احمد پور سید ساعد حسینی دوارانی فهیمه ورمقانی

Chinese Chemical Letters

ISI-WOS

130

پایه

A Green Approach for the Electroorganic Synthesis of New
Dihydroxyphenyl-indolin-2-one Derivatives

داود نعمت الهی

پری میر احمد پور سید ساعد حسینی دوارانی

ACS Sustainable Chemistry&Engineering

ISI-LISTED

131

پایه

Theoretical study of solvent effect on NMRshielding for pyrazole and pyrazoline

فریده کشاورزرضایی

 

Journal of physical and theoretical chemistry

پژوهشی دانشگاه آزادISC

132

کشاورزی

مقایسه روش های درون یابی در مطالعه خاک جامعه گیاهی قره داغ در مناطق خشک

حمید ترنج زر

اصغر زارع چاهوکی

نشریه مرتع و آبخیز داری

پژوهشی وزارتین

133

پایه

CO2 Capture Gas Mixtures by Alkanol Amine Solutions in Porous Membranes

اعظم مرجانی

سید محمد رضا رضا رضوی سعید شیرازیان

Transp Porous Med

ISI-WOS

134

فنی

Comoarative study of electrical condutube and carboxylated cotton and wool fabrics via single-walled carbon nanotube and carboxylated single - walled carbon nano tube

زهرا متقی

شیلا شهیدی

International Journal of Applied Research on Textile

خارجی غیر ISI

135

پایه

Direct electrochemistry of adenine on multiwalled nanotube-ionic liquid composite film modified carbon paste electrode and its determination in DNA

مجید آروند

ربابه معتقد مذهبی علی نیازی علی بی پروا

Journal of Molecuralr liquids

ISI-WOS

136

پایه

Simultaneous determination of guanine,adenine and thymine using a modified carbon paste electrode by Tio2 nanoparticles-magnesium(II)doped natrolite

مجید آروند

ربابه معتقد مذهبی علی نیازی

Electrochemica Acta

ISI-WOS

137

پایه

Disposable electrochemical DNA biosensor for environmental monitoring of toxicant2-aminoanthracene in the presence of chlorine in real samples

ربابه معتقد مذهبی مجید آروند

 

Journal of Chemistry Sciences

ISI-WOS

138

فنی

Built-in Self Test Power and Test Time Analysis in On-chip Networks

مهدیه نادی

مهدیار قدیری chia yee ooi muhammad nadzir mansono

J ournal of Circuits, Systems, Signal Processing

ISI-LISTED

139

فنی

Carrier scattering and impact ionization in bilayer graphene

محمد سعید منش

مهدیار قدیری محمد خالدیان محمد جواد کیانی اسماعیل رازلی

Journal of Computational Electronics

ISI-WOS

140

فنی

Semi Analytical Modeling of Quantum Capacitance of Graphene-Based Ion Sensitive Field Effect Transistor

محمد تقی احمدی

هدیه کریمی یوسف روبیا محمد جواد کیانی مهدیار قدیری دانیال نقیبی  میثم رحمانی

J ournal of Computational and theoretical nanoscience 

ISI-WOS

141

پزشکی

بررسی تاثیر آموزش بهداشت در ارتقاء سطح آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اراک در مورد پیشگیری از بروز بیماری های نوپدید

رحمت الله جدیدی

مرتضی قاسمی فاطمه علیان فینی محسن شمسی

مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور

پژوهشی وزارتین

142

مدیریت

بررسی امکان بکارگیری راهبرد معاملاتی معکوس جهت سرمایه گذاری کوتاه مدت

مجید زنجیردار

مهدی کریمی تبریزی زهرا جعفرزاده

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار

پژوهشی وزارتین

143

پایه

Conformational behaviors of trans-2,3-and trans-2,5-dihalo-1,4-diselenanes.Acomplete basis set,hybrid-density functional theory study and natural bond orbital interprations

داود نوری شرق

سید نگار موسوی هاکان کایی

Journal of MolecuralrModel

ISI-WOS

144

پایه

Correlations between hardness,electrostatic interactions,and thermodynamic parameters in the decomposition reactions of 3-buten-1-01,3-methoxy-1-propene,and ethoxyethene

ندا حسن زاده داود نوری شرق

داود نوری شرق هاکان کایی نرگس رضایی جاوید

STRUCT CHEM

ISI-WOS

145

پایه

Application of genetic algoritms for pixel ion in multivariate image analysis for a QSAR study of trypanocidal activity for quinone compounds and design new quinone compounds

علی نیازی

مریم سرخوش ندا خورشیدی Riccardo Leardi

Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems

ISI-WOS

146

پایه

The bisection-artificial bee colony algorithm to solve fixed point problems

پروانه منصوری

بابک اسدی N.Gupta

Applied Soft Computing

ISI-WOS

147

مدیریت

رابطه بین افشای اختیاری و مکانیزم های حاکمیت شرکتی

سید مهدی پارچینی پارچین

مجید زنجیردار محمد کاشانی پور سید جواد بابازاده

پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی

پژوهشی وزارتین

148

پایه

Correlations between hardness,electronegativity,anomeric effect associated with electron delocalization and electrostatic interactions in 1,4,5,8-tetraoxadecalin and its analogs contatining S and Se atoms

داود نوری شرق

ندا حسن زاده

Computional and Theoretical Chemistry

ISI-WOS

149

پایه

Common fixed point of the generalized mizoguchi-takahashis type contractions

عبدالرحمن رازانی

فرشید خجسته مژگان جواهرنیا

Fixed Point Theory and Applications

ISI-WOS

150

انسانی

اثر بخشی درمان شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر سلامت روان زنان زندانی

سارا مرادی

داود تقوایی شیما چهریی

طب انتظامی

پژوهشی وزارتین

151

انسانی

مقایسه شیوه های مقابله با اترس و خودپنداره در زنان متاهل تحصیل کرده شاغل و غیر شاغل

آناهیتا خدابخشی کولایی

سیمین حسینیان محمد رضا فلسفی نژاد

فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی

پژوهشی وزارتین

152

انسانی

Comparison between family power structure and the quality of parent- child interaction among the delinquent and non-delinquent adolescents

مسعود رحمانی زاده

آناهیتا خدابخشی حسین شاقلانی لر علی اکبر سلیمانی

International Journal of High Risk Behave Addict

پژوهشی وزارتین

153

پایه

Thermally Stable and Organo-soluble Polyamides Containing Triazine Rings and Ether Linkages in the Main Chain: Synthesis and Characterization

محسن حاجی بیگی

خلیل فقیهی مجید خدایی تهرانی زینب میرزا خانیان

Chinese Journal of Polymer Science

ISI-WOS

154

پایه

New Heat Resistant Nanocomposites ReinforcedSilicate Nanolayers Containing Triazine Rings Basedon Polyamide: Synthesis, Characterization, and FlameRetardancy Study

محسن حاجی بیگی

مجید خدایی تهرانی میثم شبانیا

POLYMER COMPOSITES

ISI-WOS

155

مدیریت

تبیین عوامل رفتاری انسان در انتخاب پرتفوی بهینه در مقایسه با مالی استاندارد

مجید زنجیردار

رضا موسوی مریم صابری

دانش سرمایه گذاری

پژوهشی وزارتین

156

پایه

ویژگی های مسائل کلامی ریاضی دوره راهنمایی و راهکارهای تسهیل فرایند حل آنها

مجید حق وردی

 

دو فصلنامه نظریه و علم در برنامه درسی

پژوهشی وزارتین

159

فنی

Fabrication of ZnOnano particles using sonochemical method and applying on cotton fabric using in situ and pad-dry-cure method

شیلا شهیدی

لیلا زارعی سید محمد الهی

Fibers and Polymers

ISI-WOS

160

انسانی

تجلی مضامین تعلیمی - اخلاقی در قصاید سنایی

محمد رضا قاری

محسن عامری شهرابی

پژوهشنامه ادبیات تعلیمی

پژوهشی وزارتین

161

فنی

تحلیل ارتعاشات آزاد ورق قطاعی سوراخدار نسبتا ضخیم تابعی مدرج دو بعدی بر بستر الاستیک

سعید جعفری مهر آبادی

میلاد رئوفی سهیل ساتوری

مهندسی مکانیک مدرس

پژوهشی وزارتین

162

فنی

تحلیل ارتعاشات آزاد پوسته مخروطی ناقص تقویت شده با نانو لوله های کربنی مستقر بر بستر الاستیک

سعید جعفری مهر آبادی

میلاد جلیلیان راد احسان ضرورتی

مهندسی مکانیک مدرس

پژوهشی وزارتین

163

فنی

تحلیل کمانش مکانیکی پوسته های استوانه ای باز تقویت شده با نانولوله های کربنی تک جداره

سعید جعفری مهر آبادی

رسول کریمی ثمر میلاد بهلولی

فصلنامه مکانیک هوا و فضا

پژوهشی وزارتین

164

فنی

تحلیل ارتعاش آزادورق مستطیلی ازجنس موادهدفمنددرتماس باسیال محدود

کورش خورشیدی

علی بخششی

مهندسی مکانیک مدرس

پژوهشی وزارتین

165

پایه

Structural relationships and theoretical study of the free energies of electron transfer, electrochemical properties, and electron
transfer kinetic of cephalosporin antibiotics derivatives
with fullerenes in nanostructure of [R] Cn (R 5 cefadroxil,
cefepime, cephalexin, cefotaxime, cefoperazone and ceftriaxone) supramolecular complexes

آرمان طاهرپور

درینا ناریان آرزو طاهرپور

Journal of Nanostruct in Chemistry

پژوهشی دانشگاه آزادISC

166

پایه

Preparation and characterization of new
poly(amide–imide) reinforced layer silicate
nanocomposite containing N,N0-pyrromellitoyl-bis-
L
-phenyl acetic acid

خلیل فقیهی

محسن حاجی بیگی جواد پور نجفی

Journal of Saudi Chemical Society

ISI-WOS

167

فنی

ارائه یک رابطه تحلیلی برای تعیین فرکانس و شکل مو اصلی تیر پله ای دو سر مفصل مستقر بر بستر الاستیک

محمد مهدی نجفی زاده

حسام نایبی حمید محسنی منفرد

مجله علمی پژوهشی مکانیک سازه ها و شاره ها

پژوهشی وزارتین

168

فنی

Molecular dynamic simulation of grafhene - poly methyl methacrylate nano - composite

محمد طهماسبی پور

هادی خضرلو

Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics

ISI-WOS

169

فنی

Molecular dynamic simulation of grafhene nano - plates

محمد طهماسبی پور

هادی خضرلو

Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics

ISI-WOS

170

فنی

Poly methyl methacrylate(PMMA) behavior analysis using molecular dynamics simulation method

محمد طهماسبی پور

هادی خضرلو

Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics

ISI-WOS

171

پایه

Chemoivity and rate of hydroformylation reaction of 1-dodecene by rhodum complex phosphite ligand catalyst

کاظم مهانپور

 داود سودبرمحمد هاشمی هزاوه

PetroleumScience and Technology

ISI-WOS

172

فنی

Architectural design of a residential complex in city of parand,tehran,iran,based on sustainable development

سید میثم کتایئان

مرجان خانمحمدی سیاوش تیموری

MAGNET Research Report

ISI-LISTED

173

انسانی

Investigationg the effectiveness of cognitive behavioral approach based advice on decrease narcotic drug abuse in the patientgoing through the upkeeping treatment with methadone

نازنین رستمی

فیروزه زنگنه مطلق حبیب عزیزی

INTERCINCIA

ISI-WOS

174

انسانی

The critical comparison of anxiety depression stress andsocial support in moms with unitimely/low birth weight and normal babies

محدیث رستمی

فیروزه زنگنه مطلق حبیب عزیزی

Anais da Academia Brasileira De Ciencias

ISI-WOS

174

پایه

Stochastic Multiplicative DEA Model for Measuring theEfficiency and Ranking of DMUs under VRS Technology

حسین دیباچی

محمد ایزدیخواه محمد بهزادی

Indian Journal of Science and Technology

ISI-LISTED

175

پایه

A fuzzy goal programming based procedurefor Machine Tool ion

محمد ایزدیخواه

 

Journal of Intelligent & Fuzzy Systems

ISI-LISTED

176

پایه

PbSe@PbSo4nanoparticles:sonochemical synthesis and characterization and its photocatalytic degradation

مجید رمضانی

مصطفی حسین پور مهناز مداح فر علی صادقی نیا

Journal  of Materials Science-Materials in electronics Electron

ISI-WOS

177

فنی

FT-Raman Spectroscopy and Electrical Conductivity on Cotton Fabrics via Single-Walled and Carboxylated Single-Walled Carbon Nanotube Treatment

زهرا متقی

شیلا شهیدی

Journal of  Fashion  Technol ogy and Textile Engineering

خارجی غیر ISI

178

فنی

INVESTIGATION OF ANTIMICROBIAL ACTIVITY AND MORPHOLOGICAL PROPERTIES OF METAL COATED TEXTILE SURFACES

Tsiolko

شیلاشهیدی و
 Necdet Aslan, Kenan Şentürk, Tuba Şen , Turgay Çoruhlu, İpek Vartürk, S. Şeker,
S. Shahidi, A.M. Dobrovolskiy, V.V. Tsiolk0, S.V. Matsevich, S.S. Keskin, May Korachi
 

 Necdet Aslan1, Kenan Şentürk2, Tuba Şen1 , Turgay Çoruhlu3, İpek Vartürk4, S. Şeker5,
S. Shahidi, A.M. Dobrovolskiy, V.V. Tsiolk07, S.V. Matsevich7, S.S. Keskin8, May Korachi

PROBLEMS OF ATOMIC SCIENCE AND TECHNOLOGY

ISI-WOS

179

پزشکی

مقایسه روش های Facial FlspباVein Conduitدر ترمیم عصب محیطی آسیب دیده در رت

علی اصغر یعقوبی

فاطمه علیان فینی علی سیروس محمود امینی علی شجاعی سعید حاج هاشمی مجتبی احمدلو

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک

پژوهشی وزارتین

180

فنی

A review on novel processes of biodiesel production waste cooking oil

Nor Aishah Saidina Amin

حسین مظاهری امین طالبیان

Applied Energy

ISI-WOS