يکشنبه 5 بهمن 1399
 انتخاب وب سایت

طرحهای پژوهشی خاتمه یافته   1393

ردیف

دانشکده

عنوان طرح

مجری

همکاران

اعتبار

چکیده

1

پایه

بررسی علل رخداد انواع اشتباهات دانش آموزان دوره متوسطه در حل مسائل کلامی ریاضی

مجید حق وردی

فرشید خجسته

29900000

ما در این طرح عملکرد دانش آموزان متوسطه را در حل مسایل کلامی ریاضی مورد بررسی قرار می دهیم. در این مطالعه پس از شناخت انواع دانش های مورد نیاز  و انواع اشتباهات دانش آموزان در حل این مسایل به بررسی علل رخداد انواع اشتباهات دانش آموزان خواهیم پرداخت.

2

فنی

بررسی خواص رنگ پذیری کالای  پنبه ای ضد چروک شده با نانو دی اکسید تیتانیوم

عماد الدین هزاوه

شیلا شهیدی

99880000

همانطور که ضد چروک نمودن منسوج پنبه ای از اهمیت خاصی برخوردار است رنگ پذیری منسوج تکمیل شده نیز حائز اهمیت است لذا در این کار تحقیقی تلاش شده است تا بهمراه ضد چروک شدن  منسوج مورد نظر از جذب رنگ خوبی نیز برخوردار گردد.

3

فنی

 بررسی اثر عملیات پراکنش پلاسما بر خواص انعکاسی و ثبات شستشویی کالای رنگی پنبه ای

شیلا شهیدی

محمود قران نویس بهاره موذن چی

73680000

تا کنون تحقیقات زیادی بر روی اثر پلاسما بر روی منسوجات مختلف انجام شده و می توان گفت که از عملیات پلاسما می توان به عنوان روشی کاملا خشک و دوستدار محیط زیست برای انجام عملیات تکمیلی نساجی استفاده نمود. در این روش نیازی به استفاده از آب و مواد شیمیایی مضر نمی باشد. طول مدت زمان عملیات کوتاه و بیش از چند دقیقه نمی باشد. لازم به ذکر است که کلیه عملیات تکمیلی را می توان با عملیات پلاسما به راحتی انجام داد. ولیکن تا کنون عملیات بر روی منسوج خام و بدون رنگ انجام شده و نتایج خیلی خوب حاصل گشته است و پژوهش زیادی بر روی منسوج رنگرزی شده انجام نشده است.
لذا در این کار تحقیقاتی  بر ان شدیم تا اثر عملیات پراکنش پلاسما با دو فلز مس و نقره را بر روی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی منسوج رنگ شده پنبه ای بررسی نماییم. لذا منسوج پنبه ای ابتدا توسط کلاسه های مختلف رنگی (مستقیم، راکتیو و خمی) رنگرزی شده و سپس تحت عملیات  پراکنش پلاسما قرار می گیرند. فاکتورهای مختلف پلاسما مانند زمان و جریان به عنوان متغیر در نظر گرفته می شوند. پس از انجام عملیات نمونه ها توسط روشهای مختلف آنالیزی  مانند تست ثبات شستشویی، تست تبات نوری، ثبات سایشی که از جمله روشهای  آنالیزی نساجی به شمار می روند و همچننین میکروسکوپ الکترونی برای بررسی مورفولوژی و طیف سنجی مادون قرمز، اسپکتروفتومتری انعکاسی و تستهای دیگر قرار داده می شوند.
   در این طرح اثر عملیات  پراکنش پلاسما روی منسوج پنبه ای رنگرزی شده بررسی می شود. تلاش می شود تا با کمک عملیات پلاسما و با تغییر فاکتورهای موثر ثبات شستشویی و نوری منسوج رنگ شده را افزایش داده و خواص انعکاس سطحی را نیز بهبود دهیم. از آنجا که می دانیم ثبات شستشویی کالای پنبه ای  رنگرزی شده به خصوص با رنگزای مستقیم پایین است لذا همواره تلاش می شود تا ثبات شستشویی این رنگزا را بر روی کالای پنبه ای افزایش دهیم در این تحقیق تلاش می شود تا تنها با کمک عملیات پراکنش پلاسما در محیطی خشک بدون نیاز به مواد شیمیایی در مدت زمان اندک، بتوانیم ثبات رنگی کالای رنگ شده را بهبود بخشیم. زمان عملیات پراکنش پلاسما و نوع الکترود به عنوان متغیر در نظر گرفته می شود.

 

4

پایه

بررسی مزیت نسبی محصولات کشاورزی ( زراعی - باغی) استانهای کشور با استفاده از تکنیکهای آماری

ابو الفضل سعیدی فر

زهرا آخانی

32000000

در این طرح در نظر است که میزان مزیت نسبی را برای کلیه  محصولات کشاورزی اعم از زراعی و باغی  برای کل استانهای کشور با استفاده از روشهای آماری، محاسبه و بر روی نقشه های مختلف(از طریق آرک مپ ) به تصویر کشیده شود در این راستا مزیت نسبی و رقابتی محصولات محاسبه و تحلیل خواهد شد

5

فنی

ارزیابی و تحلیل عوامل موثر بر توانا سازی منابع اتسانی وارائه راهکارهای بهبود و ارتقاء آن دردانشگاه های آزاد استان مرکزی

محسن سلیمانی

مهرداد مظفری امیر رضا خاکی

37000000

این طرح به جستجوی نقشه توانمندی منابع انسانی و تعیین عوامل موثر بر آن است در واقع به تعیین سطح توانمندی منابع انسانی و به تبع آن تحلیل عوامل متغییر های موثر بر آن و ارایه راهکارها و پیشنهادات برای ارتقاء و بهبود آن است

6

پزشکی

تعیین وضع تغذیه و برخی عوامل مرتبط با آن در دختران نوجوان 14تا 18 سال دبیرستانهای شهر اراک وارایه راهکارهای مناسب

افسون طلایی

فریدون سیاسی- فردین فرجی- محمود محمودی

23000000

نوجوانی یکی از بحرانی ترین مراحل رشد انسان محصوب می شود در میان نوجوانان توجه به وضعیت تغذیه دختران که مادران آینده می باشند در الویت قرار دارد در کشور ما مطالعات اندکی در مورد وضعیت تغذیه ای دختران نوجوان نسبت به سایر گروه ها شده است و داده های بررسی ها نشان داده که دختران نسبت به دریافت ناکافی مواد مغذی در معرض خطر بیشتری قرار دارند با توجه به اینکه دختران حدودا 11% کل جمعیت ایران راتشکیل می دهند لذا این پژوهش وضعیت تغذیه دختران دبیرستان های شهرستان های اراک را مورد مطالعه قرار می دهد.

7

پایه

تاثیر عوامل ساختاری - زبانی بر تسهیل حل مسائله کلامی ریاضی

مجید حق وردی

غلامرضا حیدری

49700000

مقایسه عوامل ساختاری در طراحی متن مساله کلامی ریاضی در تسهیل حل مساله می باشد. در این مطالعه ضمن مرور عوامل موثر بر حل مسایل کلامی به بررسی تاثیر عوامل ساختاری – زبانی (جمله بندی مجدد زمینه ای و مفهومی) بر متن مسایل کلامی در دانش اموزان پایه سوم و پنجم دوره ابتدایی پرداخته شده است

8

فنی

اثر توزیع نانو تیوب های کربنی مدرج شده بر تنش ها و تغییر مکان های پوسته استوانه ای نانو کامپوزیتی تحت بار مکانیکی

سعید جعفری مهر آبادی

بهنام سبحان عراقی

59779200

در این طرح، اثرتوزیع نانوتیوب های کربنی مدرج شده بر تنش ها و تغییرمکانهای پوسته استوانه ای نانو کامپوزیتی بر
اساس مدل موری تاناکا-اشل بای بررسی خواهد شد. پوسته استوانه ای نانو کامپوزیتی تحت بار استاتیکی بر روی سطح
خارجی آن در نظر گرفته می شود. پدیده تجمع نانولوله های کربن به صورت خوشه ای و تشکیل توده های متمرکز
توسط میکروسکوپ های انتقالی و پویشی الکترونی مشاهده شده است که باعث افت خواص مکانیکی و تقلیل
کارآمدی نانولوله در تقویت محیط رزین می گردد. در این طرح، اثر تجمع نانولوله های کربن به صورت خوشه ای در
کامپوزیت های پیشرفته ای هستند که از لحاظ (FGM) فاز ماتریس نیزدر نظر گرفته می شود. مواد تابعی مدرج
میکروسکوپی غیرهمگن می باشند و خواص مکانیکی آنها به طور پیوسته و تدریجی از یک سطح به سطح دیگر تغییر
در (SWCNTs) می کند. با به کارگیری این مفهوم سعی بر آن است که توزیع کسر حجمی نانوتیوب های تک جداره
سازه واقعی در جهت ضخامت به صورت مدرج درنظر گرفته شده و به تقویت خواص مکانیکی سازه کمک شود. در
این طرح، یک مدل پیوسته معادل بر اساس مدل موری تاناکا-اشل بای به منظور تعیین خواص مکانیکی پوسته نانو
کامپوزیتی به کار گرفته می شود. همچنین به منظور بررسی اثر تجمع نانوتیوب ها بر خواص پوسته تقویت شده با نانو
تیوب ها، از مدل یک مدل میکرومکانیکی دو پارامتری استفاده خواهد شد. در طرح حاضر، معادلات حاکم بر اساس
حل خواهند شد. نرخ GDQ تئوری مرتبه بالای ردی با استفاده از اصل همیلتون حاصل خواهند شد و به کمک روش
همگرایی روش مورد استفاده بررسی و نتایج بدست امده با حل های موجود برای پوسته های استوانه ای ساخته شده
از مواد تابعی مدرج کلاسیک مقایسه و اعتبارسنجی خواهد شد. به دلیل متودولوژی در نظر گرفته شده در این طرح
میتوان اثر شرایط تکیه گاهی مختلف را نیز بررسی کرد. در ادامه اثر پارامترهای مختلف از جمله پارامترهای هندسی
3
سازه، کسر های حجمی مختلف نانو تیوب ها، شرایط مرزی مختلف و جمع شدگی نانو تیوب ها بر توزیع تنش ها و
تغییر مکان های پوسته استوانه ای مطالعه می شوند.

9

کشاورزی

تعیین ضرایب تعمیراتی و معرفی مدل ریاضی برای پیش بینی هزینه های تعمییر و نگهداری تراکتورهای موجود در استان مرکزی

احمد محمدی

حمید مشهدی میقانی مجتبی گودرزی

25000000

اطلاع دقیق و نزدیک به واقعیت از زمان و نوع خرابیهای ادوات کشاورزی نقش به سزایی در برنامه ریزی داشته و زمان انجام تعمیرات پیشگیرانه و بالا بردن قابلیت اطمینان ادوات را بدنبال دارد.با توجه به نوع و میزان خرابیها و هزینه های متاثر از خرابی مربوط به یک وسیله کشاورزی ارتباط مستقیم با تکنولوژی وسیله دارد، لذا بررسی موارد فوق دررابطه با تراکتورها که عمدتا نقش ویژه ای در بکارگیری غالب ادوات دارندازاهمیت بیشتری برخوردار است.در رابطه با نوع و میزان خرابیها تکنولوژی هرمنطقه در بکارگیری وسایلی تعیین کننده بوده و لازم است برنامه تعمیرو نگهداری و طرحهای مرتبط با اطلاع و مبتنی بر شرایط منطقه مورد نظر باشد. با توجه به اهداف مورد نظر و تعیین مدل ریاضی بهینه برای پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری و نیز محاسبه عمر مفید اقتصادی، 3 نوع از تراکتور های فعال در این منطقه  با توجه به اینکه این نوع تراکتورها از اکثریت بالایی نسبت به انواع دیگر برخوردار هستند انتخاب گردید. تراکتورهای مورد آزمایش شامل تراکتور مسی فرگوسن 285، جاندیرمدل 3140 و تراکتور مسی فرگوسن 399 به عنوان تراکتورهای مرسوم می باشند.

10

پایه

استفاده از طرح آزمایش تاگوچی در تحلیل و بهینه سازی شرایط آزمایش حذف فوتوکاتالیستی آلاینده

حسین دیباچی

کاظم مهانپور

50000000

مشخص کردن شرایط بهینه در آزمایش های تجزیه فوتوکاتالیستی نیازمند به انجام تعداد بسیار زیادی آزمایش میباشد. انجام این آزمایش های متعدد علاوه بر اتلاف مواد، نیاز به امکانات و زمان بسیار زیاد جهت انجام و پیگیری نتایج دارد. لذا ارائه طرح آزمایش مناسب، راهکارهای مناسب برای جلوگیری از موارد نامطلوب بیان شده می باشد. با بررسی های بعمل آمده طرح آزمایش با روش تاگوچی که در آزمایش های تجربی به کار رفته است در این مورد نیز راهگشا می باشد. برای انجام این تحقیق ابتدا محدوده متغیرهای آزمایش یعنی غلظت رنگ، PH، غلظت کاتالیست و دما مشخص می گردد سپس با استفاده از روش تاگوچی طرح آزمایش های مناسب با این محدوده ها ارائه می گردد و در آزمایشگاه طرح ارائه شده به اجرا درآمده و نتایج آزمایشگاهی جمع آوری می گردد این نتایج شامل انجام تجزیه آلاینده رنگی می باشد سپس بهینه سازی با استفاده از طرح آزمایش انجام می گیرد. نتایج بهینه سازی شده با روش تاگوچی با روشهای معمولی تک متغیره آزمایشگاههی مقایسه می گردد و نقاط قوت آن مشخص می گردد.

11

فنی

 بهبود خاصیت آب رفت کالای پشمی عمل شده با چیتوسان بعد از عملیات پلاسما

شیلا شهیدی

محمود قران نویس بهاره موذن چی

100000000

:   در این طرح اثر عملیات پلاسمای سرد بر روی میزان جذب چیتوسان بر روی منسوج پشمی و بهبود آبرفت این کالا، بررسی می شود. دراین کار تلاش می شود تا با کمک عملیات پلاسما و با تغییر فاکتورهای موثر و میزان استفاده از چیتوسان ,جمع شدگی و آبرفت کالای پشمی را کاهش دهیم. استفاده از پلاسما به عنوان روشی برای اصلاح سطحی، بسیار کاربردی است، چراکه مدت زمان عملیات بسیار کوتاه و عملیات کاملا خشک است و در مدت زمان کوتاه، سطح فعالسازی شده و آمادگی جذب چیتوسان را در منسوج ایجاد می کند. و از طرفی عملیات پلاسما، می تواند جایگزین خوبی برای مواد شیمیایی کراس لینک کننده باشد. با این وجود که این روش کاملا دوستدار محیط زیست است و از طرفی به راحتی ثبات شستشویی کالای عمل شده با چیتوسان را بهبود می بخشد. پس از انجام عملیات نمونه ها توسط روشهای مختلف آنالیزی و همچنین میکروسکوپ الکترونی مورد بررسی  قرار داده می شوند. همچنین اثر عملیات پلاسما بر ثبات چیتوسان بر روی منسوج نیز بررسی می شود.

12

فنی

بررسی اثرات توزیع الیاف پنبه مورد استفاده در خواص نخهای تولیدی در روشهای ریسندگی رینگ و متراکم

فرشاد لهراسبی

محمد آزادیان

24000000

درک عمیق از ساختمان و خصوصیات نخهای پنبه ای که در یک پروسه صنعتی تولید می گردند به دلیل اهمیت اقتصادی الیاف پنبه در بازار جهانی بسیلر مهم است.تولید یک منسوج با کیفیت بالا یکی از دغدغه های متخصصین نساجی است. برای دستیابی به یک پوشاک خوب و با کیفیت باید نخی خوب و با کیفیت تولید کرد.
 در این طرح مطالعه برروی خواص و نحوه توزیع الیاف در نخ در دوسیستم ریسندگی رینگ و متراکم و همچنین مقایسه مابین خصوصیات نخهای تولیدی این دو سیستم انجام می گیرد.

13

پایه

 معرفی T - نقطه های انتهایی مشترک نگاشتهای چند مقداری و روش تقریب آنها

فرشید خجسته

مجید حق وردی

54170000

ما در این طرح یک قضیه نقطه ثابت را برای نگاشت های چند مقداری F, G در یک فضای متریک کامل بیان و اثبات می کنیم. این قضیه یک شرط لازم و کافی برای وجود یک-T نقطه انتهایی بیان می کند که بوسیله آن تعمیمی از نتایج قدیمی را می آوریم که نه تنها این قضیه ها را توسیع می دهد بلکه  اثبات آن  از  اثبات قضایای قبل بسیار ساده تر می باشد

14

کشاورزی

تعیین سطح بهینه آب مورد نیاز جو و کلزا با روش برنامه ریزی خطی در شهرستان اراک جهت تهیه مدلی برای کم آبیاری

محسن نجارچی

ابو الفضل رفیعی پور سید جواد مدنی محمد خزایی

94500000

خشک و نیمه خشک بودن اقلیم ایران و کاهش نزولات جوی در سالیان اخیر از یک طرف واز طرف دیگر کسترش روز افزون نیازها و تقاضا در جامعه برای دسترسی به منابع آب با کیفیت مناسب ،افزایش چشمگیر هزینه های تامین آب اضافی ، ضرورت کنترل آلودگی منابع آب و بهره برداری بی رویه از منابع آب لزوم حفاظت از آنها، مدیریت منابع آب را از جنبه های مختلف با چالشهای جدی روبرو ساخته است. همچنین پائین بودن راندمانهای آبیاری در مزارع ایران از جمله شهرستان اراک ، بروز نا هماهنگی ها و نبود برنامه ریزی مناسب برای بهره برداری سازگار با منطقه از منابع آب در دسترس ، از عوامل مشکل ساز بشمار می رود. از طرفی گیاه گندم از جمله محصولات استراتژیک منطقه می باشد لذا تعیین سطح بهینه آب مصرفی محصول فوق با رویکرد اعمال کم آبیاری، در استفاده بیهنه از منابع آب کمک بزرگی به حفظ ذخایر منابع آب در منطقه خواهد نمود

15

فنی

طراحی یک مدل جدید جهت ارزیابی دسترس پذیری سیستمهای out-of-n هیبرید پیشگو

عباس کریمی

 

49990000

از آن جا که استفاده از روش های رأی گیری در بسیاری از سیستم های کنترلی اعم از بلادرنگ و امنیت بحرانی ،که در بسیاری از آن ها یک پاسخ اشتباه در سیکل رأی گیری می تواند منجر به فجایای انسانی ، مالی یا زیست محیطی شود، اساسی است، لازم است روش هایی ارائه و استفاده شود که تا حد امکان بیشترین میزان قابلیت اطمینان را داشته و در همه حال در دسترس باشند. بدین منظورپیش از این ما سیستم رای گیری m-out-of-n مرکب پیشگو را طراحی کرده بودیم و نشان دادیم که این روش علاوه بر اینکه پیچیدگی محاسباتی و زمانی روش های وزنی را ندارد، پتانسیل ترکیب با روش های Plurality, Majority , m-out-of-n را دارد. سپس آن را از لحاظ بدست آمدن تعداد پاسخ های بلاتکیف یا benign  (تعداد مواردی که سیستم قادر به تصمیم گیری نیست) بررسی کردیم. نتایج اولیه نشان داد که روش پیشنهادی به طور بالقوه می تواند به مراتب بهتر از مدل m-out-of-n پایه کار کند. در این تحقیق در ادامه تحقیق قبلی، در نظر داریم سیستم رای گیری m-out-of-n مرکب پیشگو را  از نظر یکی از مهمترین پارامترهای اتکا پذیری سیستم یعنی میزان دسترس پذیری ( که پارامتری حیاتی به خصوص در سیستم هایی که در شرایط بحرانی نیاز به پاسخ دهی الگوریتم تصمیم گیری دارند می باشد) را برای حالتهای m=1,2,3 و n=2,3,5 مورد ارزیابی قرار داده و آن را با استفاده از روشهای آماری و یا تحلیل مارکوف- حالت های سیستم به ازای مقادیر مختلف پارامترهای تاثیر گذار بر کارایی سیستم های تحمل پذیر خطا ( نرخ خطا و نرخ تعمیر) مدلسازی کنیم. در نهایت دسترس پذیری روش پیشنهادی با کمک مدل به دست آمده با روش m-out-of-n پایه برای مقادیر m,n مفروض مورد مقایسه قرار خواهد گرفت

16

مدیریت

ارزیابی و رتبه بندی کیفیت آموزش با تکنیکهای AHP,TOPSIS و تئوری مجموعه فازی

ایرج نوری

امیر رضا زاده علی نجفی

29480000

این تحقیق در پی شناسایی معیارهای مناسب سنجش کیفیت کلاسهای آموزشی است. این کار با کنکاش و جستجو در زمینه فعالیت‌های انجام‌شده در رابطه با ارزیابی کیفیت آموزش صورت‌ پذیرفته است و مدل مناسب با متغیرهای مناسب برای این امر انتخاب شده است.همچنین تعیین میزان اهمیت هر یک از شاخص‌های کیفیت آموزش می‌باشد در نهایت این تحقیق بر آن است تا با مقایسه کلاسهای آموزشی موجود در دانشگاه‌ از لحاظ سطح کیفیت آموزش، بهترین کلاسها را شناسایی کند و به رتبه‌بندی آنها نسبت به هم بپردازد.

17

کشاورزی

بررسی فونستیک ، فراوانی و تنوع زیستی سختبالپوشان آبزی و نیمه آبزی در شهرستانهای همجوار استان مرکزی

رضا وفایی شوشتری

Umit Incekaraشیلا گلدسته ایرج درویش زاده

59000000

در این تحقیق شهرستانهای  همجوار استان مرکزی در استان های اطراف (تهران، قم، اصفهان، لرستان، همدان و قزوین) به منظور مقایسه و یافتن شیب تنوع گونه ای به سمت استان مرکزی مورد مطالعه قرار می گیرند و  در با ایجاد بانک اطلاعاتی قوی و ایجاد کلکسیون منطقه ای و در آینده  ملی، ضمن به دست آوردن نتایج جالب و نوین می توان از این تحقیق در عرصه های علوم دیگر از جمله مطالعات اکولوژیک، بیولوژیک و ژنتیکی استفاده نمود. با توجه به وسعت پهناور ایران و فراوانی منابع آبی و عدم مطالعه جامع و مقایسه ای در آن ضمن انجام گام ابتدایی در انجام یک تحقیق جامع و کامل با ارائه کلید شناسایی گونه های جمع آوری شده می توان ضمن برطرف ساختن ضعف موجود، زمینه را برای تحقیقات بعدی فراهم ساخت.با بررسی فراوانی و تنوع زیستی سخت بالپوشان آبزی در نقاط مختلف هر استان و مقایسه آن ها با یکدیگر می توان از نتایج حاصله به عنوان شاخص زیستی برای میزان آلودگی های زیست محیطی هر منطقه استفاده نمود.

18

مدیریت

تحلیل اقتصادی بودجه های مصوب دولت نهم در سالهای 1385-1388 و تاثیر آن بر رشد و پیشرفت اقتصادی کشور

علی شیخی مهر آبادی

حبیب موسوی احسان قادر زاده مرتضی گودرزی

29800000

در نظام برنامه ریزی کشور پس از سند چشم انداز بیست ساله و برنامه های پنج ساله که جهت حرکت اقتصادی کشور وخطوط کلی و اهداف میان مدت اقتصاد کشور را تعیین میکنند بودجه های سالانه دولت در جهت تحقق اهداف کوتاه مدت ودر ارتباط بابرنامه های بلند مدت تدوین وتنظیم می شود. در اقتصاد ایران یک ارتباط منطقی بین برنامه های اقتصادی وبودجه های دولت دیده نمی شود هر چند سیاستها وجهت گیری های کلی خوبی در بخشنامه های بودجه منطبق بر سیاستهای کلی نظام مطرح میشود ولی به دلیل برخی مشکلات ساختاری اقتصاد و نظام بودجه ریزی محقق نمی شود.آنچه که در مورد ساختار کلی بودجه ریزی اهمیت دارد آن است که بودجه چه مقدار امکان کنترل برنامه به ما میدهد. بنا براین از نظر ساختاری می توان گفت بودجه ای که بیشتر با برنامه همخوان بوده و قابلیت کنترل داشته باشد در این زمینه موفق تر خواهد بود.در ضمن در خلال فرایند بودجه اهداف سیاسی مالی مدیریتی واقتصادی دخالت دارند.در دولت نهم در زمینه اصلاحات ساختاری بودجه و سیاستگذاری بر اساس عدالت تلاشهای زیادی انجام گرفت که به رغم برخی مشکلات نتایج قابل توجهی به همراه داشت. در این پژوهش اهم مواردی که در بودجه های سال 1385 تا سال 1388 کل کشور مطرح شدهاند مورد بررسی قرار می گیرد.

19

فنی

یک پروتکل تخصیص پهنای باند مبتنی بر رادیوی شناختگر برای شبکه های بیسیم سیار

جواد اکبری ترکستانی

علیرضا انعامی

144400000

به جهت محدودیت پهنای باند و تعداد کانال های ارتباطی موجود در شبکه های بی سیم سیار، انتساب مناسب کانال به نشست های ارتباطی از اهمیت به سزائی بر خوردار است. چرا که در غیر این صورت یا به دلیل عدم وجود کانال آزاد امکان پاسخگوئی به درخواستهای ارتباطی کاربران فراهم نمی شود و یا به سبب بروز تداخل میان ارتباطات فراهم شده، این ارتباطات بدون کیفیت، نویزی، همراه با قطع شدگی و درمجموع غیر قابل اطمینان می باشند. با توجه به چالش انگیز بودن و اهمیت فراوان مساله تخصیص کانال در شبکه های  بی سیم سیار، کارهای فراوانی در این زمینه تا کنون صورت گرفته است. با توجه به دشواری فراوان حل مساله تخصیص کانال، علاوه بر راه حل های دقیق، راه حل های تقریبی، که پاسخ نزدیک به بهینه ای را در زمان مناسبی فراهم می آورند، نیز برای آن ارایه گردیده است. نکتة قابل توجه آنست که الگوریتم های پیشنهادی عموما بر اساس فرضیاتی بنا نهاده شده اند، که تنها تحلیل تئوریک آنها را امکان پذیر می نماید. در حالی که با توجه به محدودیت ها، پویایی ها و گستردگی شبکه های بی سیم سیار، الگوریتم های پیشنهادی قادر به تضمین پاسخ مناسب در یک زمان معقول نمی باشند. لذا یافتن راه حلی مناسب برای تخصیص بهینه کانال (تخصیص کانال با کمترین میزان تداخل و با استفاده ازکمترین تعدادکانال) یکی ار نگرانی های اصلی دانشمندان در حوزة شبکه های ارتباطی بی سیم سیار می باشد.